Енергията – Какво всъщност е енергийно здраве и защо то е важно за нас?

Аура цветове на дъгата
Аура – енергийното био поле, какви тайни крие?
Разбирането на енергията и нейното значение е жизнено важно за хармоничното съществуване на човека. Енергията е началото и краят на живота. Доброто здраве на човека означава здравословна енергия. Ако енергията ви е здравословна, тя ще създаде не само здраво тяло, но и здрав живот изпълнен с благоденствие, хармония и радост.
 
Всяка една болест, появила се на физическо ниво, е била преди това в енергийното поле на човека. Коренът на всяка дисхармония, появила се на физически план, идва именно от енергийното поле на човека.

Защо това е така?

Човекът е не само физическо тяло, той е дух, душа и тяло. Ние сме енергийни същества. Във всеки един от нас има една невидима линия на равновесие. Невидимата нишка, която ни свързва с нашия дом ,, Вселената – Твореца“, от където идваме всички. Когато тази невидима линия излезе от равновесие и човек не е в хармония и тогава идва болестта.

Къде е жизнената сила на човека?

Всеки човек притежава невидима за очите, фина енергийна конструкция – т.нар. -био поле или аура. Аурата е енергийната обвивка на всяко човешко същество. Тя съдържа седем енергийни тела, които са свързани с други седем енергийни центрове, наречени чакри. Тяхната роля е да изпращат енергия към физическите органи. Колкото по-добре разбираме и осъзнаваме невидимата част, толкова по-здраво е физическото ни тяло.
Човешката енергия е тази, която контролира физическото тяло.
Седемте енергийни тела на аурата поддържат жизнената енергия и енергийно здраве на човека.
  1. Етерно тяло – двойникът на физическото тяло
  2. Астрално тяло – тялото на емоциите
  3. Мисловно тяло – тялото на мисълта
  4. Кармично тяло – безсмъртното тяло
  5. Интуитивно тяло – уникалността и вътрешната идентичност
  6. Божествено тяло – безусловната любов
  7. Кетерово тяло – Външната обвивка на аурата
Oще преди много години известният на всички Учител- Петър Дънов е казал:
,,Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влиянието на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека,,  Учителя
Тази магнетична обвивка е възможно да се види с помощта на  съвременен уред, наречен “Аура камера.“ С този уред можем да видим тази невидима енергийна обвивка и да анализираме нейното състояние.
Нашата Аура отразява не само енергията, която преживяваме в момента, но и цялостното психическо и емоционално състояние на битието ни.
Следователно цялата жизнена сила на човека се крие в неговата енергийна структура. Когато човек е запознат с анатомията на аурата и цялата си енергийна структура, с лекота може да има добро енергийно здраве и да не боледува физически.
Да направим кратък анализ:
Едно от телата в нашата аура е ,, емоционалното тяло“, което е свързано със сакрална чакра, която подава енергия към женските репродуктивните органи и не само.
Например: причината за болестите на женските полови органи при жените, се крие в емоционалното тяло.
Защо? Сакралната чакра е свързана с изразяването на чувствата, емоцията, сексуалността. Сакралната чакра съхранява емоциите – били те положителни или отрицателни.
Ако жената дълго време подтиска емоциите си, независимо от техния произход и не изразява себе си, подтиска скъб и тъга.
Какво следва? След извесно време идва причинно-следствената връзка болестта на физическо ниво.
Така работи цялата енергийна система на човека. Нашите милси, чувства и емоции са живи. Те са енергия!
За това е много важно човек да е енергийно интелигентен. Знанията ни дават един по–висш смисъл на живота.
Човекът е един микро космос. Колкото повече познаваме себе си, толкова по-здрави и щастливи ще бъдем!
 Aвтор: Добринка Калчева
Текстовете и статиите, които публикувам тук, са авторски и предмет на авторско право
Виж събитието:
Невидимата човешка част – Какви тайни крие? Аура и чакри.
Сподели

Вашият коментар