Енергията – Какво всъщност е енергийно здраве и защо то е важно за нас?

Аура цветове на дъгата

Аура – енергийното био поле, какви тайни крие?

Разбирането на енергията и нейното значение е жизнено важно за хармоничното съществуване на човека. Енергията е началото и краят на живота. Доброто здраве на човека означава здравословна енергия. Ако енергията ви е здравословна, тя ще създаде не само здраво тяло, но и здрав живот изпълнен с благоденствие, хармония и радост.

Всяка една болест, появила се на физическо ниво, е била преди това в енергийното поле на човека. Коренът на всяка дисхармония, появила се на физически план, идва именно от енергийното поле на човека.

Защо това е така?

Човекът е не само физическо тяло, той е дух, душа и тяло. Ние сме енергийни същества. Във всеки един от нас има една невидима линия на равновесие. Невидимата нишка, която ни свързва с нашия дом ,, Вселената – Твореца“, от където идваме всички. Когато тази невидима линия излезе от равновесие и човек не е в хармония и тогава идва болестта.

Къде е жизнената сила на човека?

Всеки човек притежава невидима за очите, фина енергийна конструкция – т.нар. -био поле или аура. Аурата е енергийната обвивка на всяко човешко същество. Тя съдържа седем енергийни тела, които са свързани с други седем енергийни центрове, наречени чакри. Тяхната роля е да изпращат енергия към физическите органи. Колкото по-добре разбираме и осъзнаваме невидимата част, толкова по-здраво е физическото ни тяло.

Човешката енергия е тази, която контролира физическото тяло. Седемте енергийни тела на аурата поддържат жизнената енергия и енергийно здраве на човека.

 • Етерно тяло – двойникът на физическото тяло
 • Астрално тяло – тялото на емоциите
 • Мисловно тяло – тялото на мисълта
 • Кармично тяло – безсмъртното тяло
 • Интуитивно тяло – уникалността и вътрешната идентичност
 • Божествено тяло – безусловната любов.
 • Кетерово тяло – Външната обвивка на аурата

Oще преди много години Учителя Петър Дънов е казал:

,,Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влиянието на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести.

Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека,,  Учителя

Тази магнетична обвивка е възможно да се види с помощта на  съвременен уред, наречен “Аура камера.“ С този уред можем да видим тази невидима енергийна обвивка и да анализираме нейното състояние.

Нашата Аура отразява не само енергията, която преживяваме в момента, но и цялостното психическо и емоционално състояние на битието ни.

Следователно цялата жизнена сила на човека се крие в неговата енергийна структура. Когато човек е запознат с анатомията на аурата и цялата си енергийна структура, с лекота може да има добро енергийно здраве и да не боледува физически.

Да направим кратък анализ:

Едно от телата в нашата аура е ,, емоционалното тяло“, което е свързано със сакрална чакра, която подава енергия към женските репродуктивните органи и не само.

 • Например: причината за болестите на женските полови органи при жените, се крие в емоционалното тяло. Защо? Сакралната чакра е свързана с изразяването на чувствата, емоцията, сексуалността. Сакралната чакра съхранява емоциите – били те положителни или отрицателни.
 • Ако жената дълго време подтиска емоциите си, независимо от техния произход и не изразява себе си, подтиска скъб и тъга.
 • Какво следва? След извесно време идва причинно-следствената връзка болестта на физическо ниво.
 • Така работи цялата енергийна система на човека. Нашите милси, чувства и емоции са живи. Те са енергия!
 • За това е много важно човек да е енергийно интелигентен. Знанията ни дават един по–висш смисъл на живота.Човекът е един микро Космос. Колкото повече познаваме себе си, толкова по-здрави и щастливи ще бъдем!

 

Aвтор: Енергиен експерт Добринка Калчева

Текстовете и статиите, които публикувам тук, са авторски и предмет на авторско право. Може да посетите лекции по темата енергийно здраве.

 

Сподели

Вашият коментар