Какво е Окултизъм и Езотерика?

Лилав фон с знака ом

Окултизма е наука, която е сбор от древни науки изучаващи невидимият свят и неговите прояви във видимият свят. Първо, хората е нужно да разберат, че освен Физическият свят, има Божествен свят и Духовен свят

За да може човека да има достъп до тези светове е нужно да има знания, определена настройка или по друг начин казано,  да е на определена енергийна честота.

Човекът, търсещ знания и с отворени сетива за информация, може да получи достъп. Сега новите енергийни вибрации дават пробужданто от, което се нуждае човечеството.

Пътят на духовна еволюция не е толкова труден, просто е сериозно дело. Езотеричните и окултни знания изискват напрежение на мозъка и осъзнаване, за да бъдат разбрани. На практика това са науки и учения, които ни дават разбиране за света, което обикновената наука не може. За да се разбере окултното познание, човек трябва да е достигнал определено ниво на съзнание.Колкото по-високо е нивото на съзнанието, толкова по-дълбок смисъл човек открива, в което и да е знание.

Окултизма е дълбока наука, даваща съвършеното, пълно знание за човека и вселената, за живота и за силите и законите, по които той се развива.

Окултизма е Божествена Мъдрост.

Историята на човешките цивилизации носят знанията на окултизма и езотериката. Дълбоките знания, които дават отговор за причината на нашето съществуване. Знания, които в хода на човешката еволюция са били  загубени. Програмата на матрицата, в която нашата човешка цивилизация се развива до момента, добре е прекривала знанията, за да може хората да бъдат лесно манипулирани.

Окултизма се разделя на две големи групи и подгрупи.

Кабала е наука за Вселената, Човека и Бога. Кабала е древна наука заложена от хилядолетия във най-древните цивилизации.

Алхимия е наука за законите на природата и приложението им във всичките нива на измеренията.

Астрология  е наука занимаваща се с физичното и психологично изучаване на небесните тела, разглеждаща ги, като същества с разум.

Метафизика е дял от философията, който се занимават с първичните принципи и съществуването.

Магия е наука за изучаване на астралните сили и тяхното управление.

Питагорейското учение, Психургия, Деургия, Генеология, Физиогномика, Хиромантия, Графология, Френология, Таро.

Езотериката

Думата Езотерика означава ,, това което е скрито“.

Всички духовни практики, които подкрепят само анализиране и психологическо анализиране са езотерични. Разкривайки скритите измерения на духовната природа. Езотериката е древна пра-пра стара наука. Светът е изцяло построен върху езотерично знание. Твореца ни говори, чрез всички форми, цифри, символи и формули, те са около нас.

Природата и сакралната геометрия.

Сакрална геометрия е архитектурата на Вселената. Геометричните форми са висш интелект, които комуникира с нас на земно ниво. Красотата на кристалите и тяхната структура, формата и броя на венчелистчетата на цветята, птиците, насекомите дърветата т.н.

Няма човек, които да не е виждал паяжина – съвършено творение на паяка….сакрална геометрия.

Езотерични инструменти

Езотериката дава инструменти, помагащи на човешкото същество по-пътя на духовното си израстване.

Йога, медитация, кристали и минерали, връзка с ангелите, познания за чакрите, молитва.

За да практикувате, каквато и да е езотерична дисциплина е нужно да бъдете енергийно интелигентни.

Тайните общества използват окултните знания много добре за да контролират човечеството. План, които прицизно се изпълнява от началото на нашият век, но не още за дълго. 

Ако искате да откриете тайните на Вселената, мислете с термини, като енергия, честота и вибрации“ Никола Тесла

Любов и светлина!

Енергиен експерт Добринка Калчева

Начало

Сподели

Вашият коментар