Разграничаване на ауричното поле

Аура
Разграничаване на ауричното поле от полето на навика.

От много години чувствах, потапяйки се в слоевете на аурата, втора енергия, заобикаляща тялото, но измина дълго време преди да се убедя напълно в истинността на това усещане. 

Това второ поле сякаш почти не се движеше, като се изключи устойчивият му ритъм без никакви отклонения, и буквално нямаше никакъв цвят. В съседство с богатите, пулсиращи разцветки на аурата, често това второ поле бе трудно разграничимо. Установих, че когато работя с меридиана на тройния енергетизатор, това поле се поддава на значително въздействие.

И понеже тройният енергетизатор контролира нашите навици, започнах да наричам това по-незабележимо поле „поле на навиците“.

Промените, настъпващи в него, изглежда бяха в съзвучие с промените във физиологичните модели. После, през 1991 г. на една конференция в Прага, чух Рупърт Шел Дрейк да представя теорията на за морфологичното поле. Бинго!

Полетата на навиците изглежда са енергийна система от друг порядък, различен от аурично то ни поле. Последното варира в зависимост от настроението, здравословното състояние и условията. Полето на навиците обаче, подобно на първичния ритъм, е по-устойчиво и проникващо.

Всъщност идеята ми е, че първичният ритъм не е отделна система от полето навиците, а по-скоро негово отражение през всяка от останалите енергийни системи.

Вашето поле е в състояние да ви държи затворени. Чудесно е да препоръчаш на някого да надскочи болката или тъгата, но при мен са идвали мнозина, които упорито и искрено са работили над това да се освободят от физически и емоционални травми с дългосрочна давност, без особен успех. В много случаи проблемът не е, че хората изпадат в самосъжаление, търсят съчувствие, копнеят да останат в миналото, или пък им липсва смелост.

Невидимият, но решаващ фактор е в полето на навиците, което е извън осъзнаването им, оттам и извън техния контрол. Човешката воля и намерения са могъща сила, но ако всичките ви енергии текат в обратна посока на вашите желания, най-добре е да концентрирате усилията си и да ги промените. Някои жлези и енергийни системи, като хипоталамусът, далачният меридиан, тройният енергетизатор и основната решетка, изглежда, имат силно влияние върху полето на навиците. Така както се съпротивляват на новите неща, тези полета могат и да се променят, и често ключът е работата с енергиите.

Аура

ИЗЧИСТВАНЕ НА ПОЛЕТО НА НАВИЦИТЕ

„Изградете го и те ще дойдат“ – беше енигматичното послание във филма „Поле на мечтите“. Подобно на полето на мечтите, новото „поле на навика“ започва с визията и убеждението, че то може да съществува.

Изградете ново поле на навиците, онова, което внимателно сте визуализирали, и те – мощните енергии в подкрепа на това поле, ще дойдат.

За да си осигурите трайни промени във вашето поле на навиците, особено ако не можете да си създадете чиста образна картина или да съсредоточите съзнанието си, съществуват прости техники за отпушване на енергиите и освобождаване от стреса, като почистване и балансиране на чакрите, невролимфатичен масаж, гръбначно енергетизиране, коронно издърпване, свързване на Ин и Ян,

позиция „Уейн Кук“, дневният енергиен режим, както и много други, които могат да бъдат последвани от по-сложни методи и препрограмиране на полето на навиците.

Те разсейват натрупалия се стрес и най-важното – препятстват проникването на нови излишни предпазни реакции в полето на навиците.

Когато освободите стреса, енергиите отново протичат през тялото и повечето хора усещат едно приятно жужене и освобождаване от напрежението. Стресовете са разпръснати, преди да проникнат по-дълбоко в старите навици.

Автор: Барбара Ан Бренън

Сподели